Ändra dig, 
sök sanning av andras ord, 
var alltid empatisk, 
fråga om du inte förstår, 
börja inte ordet, du, 
var positiv.

aamu3.jpg?1585012734