Behåller jag min hemlighet, så är den min fånge. Släpper jag ut den, är det jag som är dess fånge.
- (arabisk visdom)

Bäst många gånger är att behålla själv sin hemlighet...varje gång man berättar sina hemlisar till andra...måste man komma ihåg att hur skall en anna kunna hålla tyst om hemligheten när man inte ens själv kan hålla tyst om sin hemlighet... med andra ord...berätta bara sådant om dig, som kan pratas i allas mun, utan att ge skada dig.

gr%C3%B6nt2.jpg?1598224807