Vad intresserar dig,
brinner du för något särskilt, 
ta vara på dina intressen, 
utveckla dina intressen, 
vardagliga livet då? 
vad intresserar dig i vardagen? 
eller lever du i det gråa trisessen?