Välj det goda, 
plantera det goda, 
det gott ger, 
det goda positivt är, 
ger positiv energi, 
ger tillfredsällelse, 
ger det goda livet.