17 “Mänskligt beteende flödar från tre huvudsakliga källor. Lust, känslor och kunskap.”
- Platon

2aaa.jpg?1595426004

Människan beteende, 3 källor, 
lust, känslor och kunskap, 
beteendet ändrar sig hela tiden, 
beroende på hur man mår, 
vad man vill och vad man inte vill, 
och nya kunskaper påverkar också beteendet, 
tror du på detta?