Den som går med förtal, han förråder din hemlighet, men den som har ett trofast hjärta döljer vad han får veta.
— Ordspråksboken, GT

Var trofast, 
säg inte allt du hört, 
tro inte allt du hört, 
var förnuftig, 
var trofast.

mo2.jpg?1604544738