Kunskap flyger, 
som en fågel, 
kunskap lyfter oss,
som en stege, 
uppåt, uppåt, 
högre höjder, 
högre nivåer.

Kunskap är som vingar för människans liv och en stege för hennes uppstigande.
— Abdu’l-Bahá