Vi är här för att ta hand om varandra. Vad de andra gör här vet jag inte.”
- (okänd)

aa13.jpg?1594605950

Att ta hand om varandra, visar vår mänsklighet, vänlighet, kärlek till din nästa. Kärleksfulla människor är det finaste som finns. Man är hjälpsam mot alla som behöver hjälp, man ger den hjälp man kan. Det är att ta hand om varandra. Mänskligheten på planeten Jorden skulle må tusen och åter tusen gånger bättre, ifall alla kunde se alla andra människors lika värde och handla därefter, positivt, hjälpsamt, kärleksfullt...Vad d andra gör? Motsatsen är att strunta i andra, tänka bara på sig själv och sina landsmän, sitt land…egoister…