Tip, tipp, tipp, 
regndropparna slår mot fönstret, 
enformigt, monotont, 
sövande ljud, 
moder Jord får vatten ;)

regn-2.jpg?1589069674