5. "Optimism är den tro som leder till prestation."
- Helen Keller

Optimist ser framåt, 
positiva tankar, 
mycket händer, 
du tror att du kan, 
du tror att allt blir bra, 
detta leder till att 
allt är möjligt för dig, 
du bestämmer :)

14.jpg?1586493217