2020-03-10
Millaisia on maahanmuuttajavastaiset?

Millaisia on maahanmuuttajavastaiset?
Tutkimus ruotsindemokraateista ja varmasti sama pätee persujen kannattajiin Suomessa.
---------------------------------

Ruotsidemokraattien kannatusnousu on kytketty Ruotsissa maahanmuuton vastustukseen ja rasismin nousuun. 

Muille puolueille ruotsidemokraatit ovat rasisteja, jotka näkevät maahanmuutossa vain ongelmia. Puolueen puheenjohtajan Jimmie Åkessonin pääteema on ollut näissäkin vaaleissa maahanmuutto.

Tuoreessa tutkimuksessa kuitenkin väitetään, että ruotsidemokraattien nousun taustalla olisi myös ihmisten kokema ulkopuolisuus - kuten syrjäytyneisyys työmarkkinoilla ja heikentynyt taloudellinen asema.
 Siis samanlaiset tekijät kuin muillakin eurooppalaisilla populistisilla ja kansallismielisillä puolueilla.

Ruotsidemokraattien poliitikoissa ja kannattajissa on tutkimuksen mukaan erityisen paljon duunareita, jotka kärsivät vuoden 2008 talouskriisistä, enemmän kuin muissa puolueissa.
Nämä johtopäätökset esitteli kolme Tukholman ja Uppsalan yliopistojen tutkijaa Dagens Nyheter-lehdessä.

 - YLE -

Täältä voi katsoa ketkä tutkimuksen tekivät:

omni -

Tutkijoiden mukaan sekä SD: n poliitikot että heidän äänestäjät kuuluvat suuressa määrin kuin muut puolueet ryhmiin, jotka ovat olleet taloudellisesti köyhempiä vuodesta 2006. He kirjoittavat, että suhteellisen heikosti menestyneet ihmiset menettävät usein luottamuksen vakiintuneisiin puolueisiin ja sen sijaan samastuvat ihmisiä, jotka ovat samassa tilanteessa kuin itse.

-----------------------------------------

Jotta vaikuttaa siltä, että maahanmuuttajavastaiset pärjää huonommin yhteiskunnassa, monet työttömiä ja tai pienipalkkaisia ja ovat tyytymättömiä oloonsa ja siksi alkavat ihannoida puolueita jotka vastustaa maahanmuuttajia ja se puolestaan todistaa, että maahanmuuttajavastaiset pärjää kaikessa huonommin kuin empatiaa tuntevat ihmiset.
Maahamuuttajavastaiset ajattelee kai, että he on ainakin parempia kuin maahanmuuttajat, ja ovat sen takia ottaneet maahanmuuttajat hampaisiinsa kun tuntevat alemmuskompleksia paremmin pärjääviä kohtaan :)

Maahanmuuttajavastaisissakin on eroavaisuuksia.
Ei kaikki heistä ole työttömiä tai täytin syrjäytyneitä.
Mutta suuri enemmistö potee jonkilaisia vaikeuksia yhteiskunnassa, se on tutkijoitten tutkimuksen tulos.

Maahanmuuttajavastaiset, he on niitä jotka puhuu rumasti maahanmuuttajista ja syyttävät usein maahanmuuttajia kollektiivisesti joidenkin maahanmuuttajien pahoista teoista.
Maahanmuuttajavastaiset myös takertuu kiinni maahanmuuttajien tekemiin rikoksiin kiinni takiaisen tavoin, eivät muusta juuri puhukkaan kuin vain rikoksista, he ei osaa katsella yhteiskuntaa neutraalin silmin, heillä täytyy olla syntipukkeja ja sen nojalla he kuvittelee olevansa itse kovinkin intelligennisiä vaikka ovat työttömiä tai pienipalkkaisia huonon koulutuksensa takia.

--------------------------------------------------------


2020-03-23
"Väkivaltaa koskevat uhkakuvat vahvistavat eriarvoisuutta"

"Ajankohtaisissa keskusteluissa tiettyihin ihmisryhmiin liitetyt väkivaltaiset uhkakuvat peilaavat ja kärjistävät yhteiskunnallista eriarvoisuutta. Meidän on puhuttava väkivaltariskeistä, mutta tämä ei saa johtaa yksinkertaistavaan leimaamiseen, jossa asetamme jo ennestään eriarvoisessa asemassa olevat ryhmät pelkojen, vihan ja ulossulkemisen kohteiksi.

Erityisesti verkkofoorumien kansalaiskeskusteluissa väkivallan tekeminen yhdistyy monenlaisiin eriarvoisuuden ulottuvuuksiin, kuten etniseen, uskonnolliseen ja kulttuuriseen taustaan sekä sukupuoleen, sosioekonomiseen tilanteeseen ja sosiaalisiin ongelmiin. Tämä on omiaan ruokkimaan vastakkainasetteluita yhteiskunnassa.

Viime vuosina etenkin muslimitaustaiset miehet on herkästi mielletty potentiaalisiksi seksuaaliväkivallan harjoittajiksi tai terroristeiksi. Näitä mielikuvia on käytetty perusteluna maahanmuuton rajoittamiselle ja turvapaikkapolitiikan kiristämiselle.

Myös romanit leimataan usein kollektiivisesti valtaväestöä väkivaltaisemmiksi, eikä heitä kohdata yksilöinä. Ympäristölleen vaarallisiksi mielletään samoin esimerkiksi mielenterveys- ja päihdeongelmaiset sekä kouluttamaton kansanosa ja syrjäytyneet, joiden ajatellaan olevan kykenemättömiä hillitsemään aggressioitaan.

Tällaiset väkivaltaistavat uhkakuvat rakentuvat ennakkoluuloista käsin ja saavat pontta julkisuuteen tulleiden väkivaltatapausten vääristävistä tulkinnoista. Monimutkaisten ilmiöiden taustojen, syiden ja ratkaisujen yksinkertaistaminen johtaa yleistyksiin, jotka eivät edesauta turvallisuutta.

Perusteettomilla uhkakuvilla ei ole vain eriarvoistavia vaan suorastaan väkivaltaisia seurauksia, mikäli käytämme niitä oikeuttamaan halveksuntaa, epäinhimillistämistä, välinpitämättömyyttä tai kaltoinkohtelua. Niiden kautta ihmisarvo ja ihmisoikeudet näyttäytyvät ehdollisina: ne ansaitaan tai menetetään tiettyihin ihmisryhmiin liitettyjen ominaisuuksien perusteella.

Nykytilanteella on pitkä historiallinen taustansa. Vuosisatojen ajan esimerkiksi romaniväestön, ei-kristittyjen, seksuaalivähemmistöjen sekä etnisesti erottuvien ryhmien on koettu uhkaavan yhteiskunnan vakautta niin Suomessa kuin muualla Euroopassa. Valtaväestöstä poikkeavien ryhmien toiseuttaminen yhdeksi ongelmalliseksi joukoksi on vahvistanut valtaväestön moraalista ylemmyydentunnetta. Näillä keinoin ei kuitenkaan olla onnistuttu luomaan väkivallatonta ja vakaata yhteiskuntaa.

Nykyään syrjintä on kielletty lailla, mutta menneiden aikojen kaiut kuuluvat yhä merkittävämmäksi keskusteluareenaksi muodostuneessa sosiaalisessa mediassa. Se toimii tahattomien ja tahallisten väärinymmärryksien kasvualustana, kierrättäjänä ja lietsojana. Käsitykset väkivallan lisääntymisestä ja tähän kytkeytyvät pelot ovat usein yhteydessä myös niin sanottujen vaihtoehtoisten tietolähteiden käyttöön rikostiedon lähteenä.

Väkivaltaa koskevien mielivaltaisten uhkakuvien ei tule olla väline poliittisten päämäärien edistämiseksi. Keskeinen kysymys onkin, miten onnistumme katkaisemaan eriarvoisuutta vahvistavien uhkakuvien kiertokulun siten, ettei tämä vaienna puhetta tosiasiallisista väkivaltailmiöistä.

Meidän on tunnistettava erilaiset väkivaltariskit ja etsittävä keinoja niiden torjumiseksi. Esimerkiksi kunniaan liittyvä väkivalta ja seksuaaliväkivalta ovat vakavia, tehokkaita toimia vaativia ongelmia. Niiden olemassaolon tunnustaminen ei kuitenkaan saa johtaa rasismiin tai yksioikoisuuteen: emme voi varmuudella päätellä yksilön ulkonäön tai taustan perusteella mitään hänen asenteistaan ja aikomuksistaan.

Emme tarvitse oletuksia ja uskomuksia, vaan tietoa ja ratkaisukeskeisyyttä. Mielipiteet eivät ole faktoja. Julkisessa keskustelussa tulee aiempaa rohkeammin nähdä väkivaltailmiöt osana historiallisesti muodostuneita ja nykyhetkessä monin tavoin ylläpidettyjen valtasuhteiden kokonaisuutta.

Ulossulkemisen ja osoittelun sijaan tulee rakentaa kuuluvuuden tunnetta niiden kohdalla, jotka syystä tai toisesta elävät yhteiskunnan marginaalissa. Tämä ei tarkoita väkivallantekojen ja uhan väheksymistä, vaan päinvastoin niiden moniulotteisempaa ja ratkaisukeskeisempää tarkastelua."

(Dosentit Satu Lidman ja Tuija Virkki työskentelevät tutkijoina Koneen säätiön rahoittamassa tutkimushankkeessa ”Yhteiskunnallisten eriarvoisuuksien väkivaltaistavat tulkinnat”.)

Turun Sanomat -

-------------------------------------------------------------


2020.04-07
Engellau ja bloggen "det goda samhället"

Engellau bloginsa "det goda samhället" on ääriporvarillinen, niin voi sanoa, sillä yksikään porvaripuolue ei saa Engellaun suosiota.
Engellaun mielestä porvarit on antaneet vallan sosiaalidemokraateille jo vuosilymmeniä sitten ja että porvarit maksaa veroillaan ja omaisuudellaan Ruotsin hyvinvoinnin etupäässä, saamatta mitään siitä takaisin itselleen.
Sellainen ei ole Engellaun mieliksi ollenkaan.
Engellau kaipaa aikaa ennen 1930 jolloin porvarit oli vallasa ja työläisillä ei ollut mitään valtaa.
Engellaun ajattelu on äärioikeistolaista eikä mitään tavallista porvarillista ajattelua.
Hän ei kuitenkaan hyvin usein kerro tästä blogillaan sillä hän tietää se olisi hänelle negatiivistä, hänen vieraskirjoittajansa hänen blogillaan häiptyisi jos Engellau alkaisi laulaa jatkuvasti tavoitteestaan.

I Sverige räknas det goda samhället som välfärdsstaten, alltså det som vara förfäder byggt upp under de 100 år som mest styrts av vänsterrörelsen.
Det är alltså inte det samhälle som propageras för av Engellau, hans samhälle är det gamla ståndssamhället, eller snarare det gamla samhället där folket var livegna.

Edellinen joten kuten suomeksi

Ruotsissa det goda samhället pidetään hyvinvointivaltiona, toisin sanoen kun esivanhempamme rakensivat sadan vuoden aikana, jota vasemmistolaisliike hallitsi parhaiten.
Joten se ei ole Engellau'n edistämä yhteiskunta,
hänen yhteiskunta on vanha klassamhälle tai pikemminkin vanha yhteiskunta,
jossa ihmiset oli maaorjia.

Alla oleva texti lainattu eräästä blogista. En ole ainoa joka vastustaa äärioikeistoa. :)

Att Engellaus människosyn innebär såväl antisemitism som muslimfientlighet behöver nästan inte sägas explicit. Frågan är vilka andra grupper han vill rensa ut ur Sverige, antingen fysiskt eller genom straff och indoktrinering. Att demokrater och vänstern ska väck vet vi, däremot är det annorlunda med kulturell mångfald. Vill han exempelvis förbjuda punken eller andra subkulturer, som lajvare eller gothare? Förmodligen, är den slutsats jag landar i. Fundera på om du tror att du är i hans sikte eller ej, om du kommer fram till det förra hoppas jag att du tar dig tid till att engagera dig i kampen för demokrati, mänskliga rättigheter och ett anständigt samhällsklimat.
-
PS:
Porvarit ei Engellausta välitä, vanha ukko unelmoi historiallisesta ajasta, mahdista ja työläisten alentamisesta.
Se ei ole nykyajan porvarillusuutta.
Porvarit nauraa Engellaulle.
Porvarit haluaa edetä niin että valtio pysyy kasassa ja työläisillä olisi työpaikkoja, sillä muussa tapauksessa toistuisi historia ja työläiset ottaisivat enemmän mahtia itselleen ja porvarit jäisi nuolemaan näppejään. OK. leikki leikkinä, porvarit ei uskaltaisi tehdä niin kuin Engellau haluaa, porvarit haluaa pitää valtion koossa. Engellaun tavalla valtio hajoaisi ja työläiset kaataisi lopulta sellainen ääriporvarilliosen hallitukksen ja valtion .)
Vain ääripäät haluaa mennä ajassa taaksepäin,
Engellau haluaa mennä ajassa taaksepäin ja samalla tavalla esim.
isis haluaa mennä ajassa taaksepäin,
kumpaisetkin omalla tavallaan.andvändt redan------- ---2020-07-07
Pakolaisuuden kanssa ei olisi ongelmaa ilman rasismia

"Maailman väestöstä n. 3,5 % oleskelee oman kotimaansa ulkopuolella. Kodistaan pakenemaan joutuneita on noin prosentti ja suurimmalla osasta paon syynä on luonnonkatastrofi. Pakolaisia maailman väestöstä on 0,33 ja turvapaikanhakijoita 0,05 %. Kaikista pakenemaan joutuneista 85% oleskelee kehittyvissä maissa ja 73 % lähtömaansa naapurivaltiossa. Heistä melkein puolet on lapsia. Näiden lukujen valossa pakolais- tai siirtolaisuus”kriisiä” ei lopulta vaikuta synnyttävän kotimaastaan moninaisista syistä lähtevien ihmisten suhteellinen määrä vaan se, miten heidät nähdään.

YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun sanoin kodistaan pakoon lähtemään joutuneita paitsi tulisi auttaa selviytymään, myös menestymään. Väitän, että suurin este näiden tavoitteiden saavuttamisessa on rasismi. Kotimaassammekin keskustelu keskittyy usein siihen, ketkä ovat ”oikeita pakolaisia” ja ketkä eivät. Keitä on velvollisuus auttaa ja keitä ei. Jos tämän seulan läpäisee, käydään seuraava taistelu siitä, mitä oikeuksia tuolla noilla toisilla tulisi olla – ei kai ihan samoja kuin meillä?"

syrjintä.fi -


2020-08-14
"Ei, Ruotsin kirkkoa ei islaimoida - olemme kristillinen kirkko"

Alla pieni ote mitä Ruotsin kirkko sanoo ja tekee, työskennellessään muitten uskontojen kanssa ja pohtien yhteistyötä ja maailman parannusta.
Se  on hyvä asia jos eri uskonnot työskentelee keskenään parantaakseen maailmaa?

"Kirkon tehtävänä ei ole sekoittaa uskontoja tai sopeuttaa kristittyä sanomaa johonkin muuhun, vaan osoittaa rakkautta kaikkia kohtaan ja edistää parempaa maailmaa evankeliumin ja Jeesuksen Kristuksen perusteella.

Uskonnollinen vuoropuhelu on osa ydinliiketoimintaamme.

Lähtökohtana on, että yhteistyö on ainoa tie eteenpäin. Rauha ei ole mahdollista, ellei eri uskontojen ihmiset voi elää vierekkäin. Heidän on kyettävä puhumaan keskenään ja tekemään yhteistyötä yhteiskunnassa. Tällainen aloite ei voi koskaan koskea ainoastaan  yksilöitä, vaan se vaatii yhteistä työtä sekä uskonnollisten johtajien välillä että ruohonjuuritason tasolla.

Dialogi ei tarkoita oman mielipiteensä hylkäämistä, eikä se ole jotain, jota tehdään vain saman ajattelevien kanssa. Joissakin asioissa voimme löytää päällekkäisen konsensuksen, toisissa olemme kauempana toisistaan. Mutta elämme samassa maailmassa. Jos pystymme työskentelemään yhdessä, voimme tehdä maailmasta paremman."

svenska kyrkan -

---------------------------------------

2020-08-17
"Suomalaisten juuret ovat Siperiassa"

Mistä suomalaiset tulevat? Uusi DNA-tutkimuksen tekniikka, ihmisgenomi, tarkoittaa, että tutkijat ovat nyt saaneet selkeämmän kuvan suomalaisten alkuperästä.
Helsingin yliopiston viimeisimmän tutkimuksen mukaan suomalaiset eivät ole lähtöisin vain Volga-järven rannalta.
Yhteinen Suomelle ja kaikille muille maille, joissa ihmiset ovat puhuneet uralilaisia ​​kieliä, on, että heillä on Siperian juuret. Aiemmin ajateltiin, että ihmiset saapuivat Suomeen joukkomuodon aikana Venäjän keskiosassa Volga-joen ympärillä oleville alueille. Geenitutkijan Kerttu Majanderin mukaan suomalainen geeni on seurausta monista erilaisista joukkomuutoksista täysin eri ajanjaksoilta.

- Voisit sanoa, että me suomalaiset olemme sekoitus varhaisia ​​metsästäjiä, keräilijöitä, Anatolian viljelijöitä ja Siperian kansalaisia, hän sanoo.
Tutkijoiden mukaan ihmiset levisivät Siperiaan, Itämeren rannalle ja luoteeseen aina Lappiin asti.
Miehet idästä, naiset lännestä

Suomen kieli saapui Suomeen Virosta noin 500 jKr Itä-Euroopasta tulevien miesten kanssa. Miehet menivät naimisiin yleensä paikallisten naisten kanssa. Tutkijoiden mukaan puolella suomalaisista miehistä on isien itäeurooppalainen suvut, kun taas äitien suvut ovat pääosin Länsi-Euroopasta.
Kielisti Pauli Rahkosen mukaan saamea puhuttiin Suomessa ennen Itä-Euroopan vaikutteita. Esimerkiksi sana Tampere, Tampere on alun perin saamelainen sana.

- Tampereen suomalaisen kaupungin Tampereen juuret ovat saamelaisessa sanassa, joka tarkoitti karkeasti koskea ja josta tuli myöhemmin Tampere, sanoo Rahkonen.
Voit myös jakaa Suomen geneettisesti. Maa on erotettu länsi- ja itäosasta, jossa raja kulkee Vaasasta Lappeenrantaan.

- il -

-------------------------


2020-09-19
Moninaisuus

Moninaisuus tarkoittaa sitä, että erilaiset ihmiset kunnioittavat toisiaan, ja että ihmisten välinen ilmapiiri on turvallinen ja myönteinen.
Kaikki erityisryhmät ja vähemmistöt ovat osa moninaista yhteiskuntaa. Moninaisessa yhteiskunnassa sekä yksilöt että ryhmät
kunnioittavat toistensa erilaisuutta.

Erilaisuus voi näkyä esimerkiksi näissä asioissa:
• sukupuoli
• seksuaalisuus
• työ, ammatti ja taloudellinen tilanne
• ikä
• fyysiset ominaisuudet
• vammaisuus
• ulkonäkö
• uskonto
• kieli
• kulttuurierot
• etniset piirteet
• poliittiset näkemykset
• erilaiset ideologiat ja vakaumukset.

Taiteessa ja kulttuurissa moninaisuus näkyy siinä, miten erityisryhmien ja vähemmistöjen oma kulttuuri otetaan huomioon silloin, kun tarjotaan tai ostetaan palveluja, hankitaan esineitä, tallennetaan tietoja ja kirjoitetaan asioita muistiin. On tärkeää, että erilaisten ihmisten kiinnostuksen kohteet ja kokemukset huomioidaan. On tärkeää, että taide ja kulttuuri tarjoavat jokaiselle asioita, jotka tuntuvat omilta. Myös se on tärkeää, että erilaiset
kokemukset ja vähemmistökulttuurit pääsevät esille taiteessa ja kulttuurissa.

Kulttuuria kaikille -palvelu haluaa rakentaa yhteiskuntaa, jossa kaikki voivat osallistua monipuoliseen kulttuurielämään. Me tarjoamme tietoa, koulutusta ja työkaluja siihen, että ihmiset tunnistaisivat moninaisuutta ja tiedostaisivat erilaisia asenteita. Jos haluat lukea lisää moninaisuudesta, löydät tietoa yleiskielisiltä verkkosivuiltamme kohdasta Moninaisuus. Yhteystietomme ovat selkokielisillä verkkosivuillamme kohdassa Yhteystiedot.

- kulttuuria kaikille -

------------------------------------------------