Givmild, 
bra egenskap, 
Hjälpa, vara givmild, 
sprida lite glädje, 
underbart att ge, 
Var givmild, 
ge hjälp.