Känslor har alla människor, 
även andra djur har känslor, 
rikt känsloliv har alla, 
våga erkänna dina känslor, 
erkänn dina negativa känslor, 
bearbeta dom och gå vidare, 
positiva känslor ger glädje, 
ta vara på dina känslor.