Ren natur, 
du ansvarar, 
bevara renheten, 
bevara naturen, 
skräpa inte, 
inga gifter, 
lär andra, 
älska naturen.