En indian satt och pratade med sitt barnbarn.
- Han sa: ”I alla människor bor det två vargar som slåss.
Den ene är ond. Det är ilska, fruktan, missunnsamhet, avundsjuka, sorg, arrogans, självömkan, lögn, överlägsenhet och egoism.
- Den andra är god. Det är glädje, fred, kärlek, hopp, lugn, ödmjukhet, välvilja, empati, sanning och tillit”.
- ”Vilken varg vinner?”, sa barnet.
Den du matar”, sa den gamle mannen.”
- från nätet

y.kvinna-9.jpg?1589072614

Båda vargarna finns hos alla människor, alltså vi är både goda och onda. På nätet, synnerligen på forum, ser man att oftast matas den onda vargen. Varför? Verkar som att matningen av den onde vargen skapar oreda, kaos, diskussioner och deltagarna får användning för sin egen varg att yla och bita den andra vargar. Är inte människan som en varg? Lever helst i flock med en ledarevarg? I flocken råder för det mesta sträng hierarki. Man måste kämpa för sin plats i hierarkin. Vargarna ylar. D goda vargarna syns knappast, alla dras till d onda vargarna och därmed släpper man fram den onda vargen hos sig själv.