ass2.jpg?1602949187

Amen ja, wår Jehova!
Som än osynligt bland osz står,
Stor i råd och full af nåd,
Du, som wår själ till mötes går!
Nalkas osz hwar stund och dag,
Dana osz till ditt behag;
Ty då fröjdas och må wäl
De ensammas kropp och själ.

(Psalm nr 741 i Andeliga Sånger och Werser 1806)
- sv.wikisource -