Verkar som lilltjejen börjat igen med sitt konstgjorda skratt...varför göra dessa läten om man inte är glad? ..vill man försöka intyga dom andra att man inte är rädd för kommande veckor och nomineringar? ..konstgjorda skratt visar bara att man är nervös och osäker...nu kan ingen vara säker när nomineringarna kommit...många har räddats av starka tävlingsinriktade peroner när dom tävlat i två eller flera grupper...nu gäller alltså inte länge gruppers prestation särskilt mycket...nu gäller kanske individuella priser och rädslan att få så många röster att man hänger löst.
------------------------------------------
Intressant hur detta kommer att gå...dom snackar fortfarande om kärlek och att inte pakta...men dom tvingas ju till slut att pakta...för vad är det för mening att nominera ensam...man vet ju inte hur andra nominerar när man jobbar inte tillsammans t.ex en liten grupp och bestämmer tillsammans vilka dom var och en i pakten skall moninera.

jags5.jpg?1604435543