jags5.jpg?1604435543

2021-03-20
Expert: Gemensamt känner de sig bedragna av en elit

...demonstrationer mot coronarestriktioner...5G-skepsism, högerextremism, vaccinmotstånd och personer inom alternativmedicinen. Gemensamt har de konspirationsteorier, säger Anna-Lena Lodenius, författare som har skrivit böcker om extremism. Hon menar att glappet dem emellan inte står mellan höger och vänster utan mellan ”eliten och folket.”
– Det gemensamma är att de känner sig bedragna av en elit som de inte litar på, säger hon. 
- omni -
Knäppa människor.

2021-03-18
Norsk expert: Säker på koppling mellan Astras vaccin
och blodproppar
- omni -
All vaccin kan ju ha biverkningar...men detta med blodproppar är ganska allvarligt...få se hur länge man stoppar Astra...skulle kännas hemskt ifall Sverige släppte Astra fritt igen...vet inte om jag hade velat vaccinera mig med det...troligen inte...vägrade t.ex äta värktabletter som var mot nervsmärta, för den hade ganska hemska biverkningar...jag led istället några veckor.

2021-03-17
Folkhälsomyndigheten: Sök vård vid blåmärken, näsblod eller svullnad vid Astra-dos
- omni

Det är bra att Sverige paussar nu Astra Zenecas vaccin

2021-03-16
Sverige stoppar vaccin från Astra Zeneca tillfälligt 
- omni
Äntligen stoppas Astra Zeneca vaccin...bra...trodde att Sverige skall köra igen sin egen race och skapa onödig lidande och oro bland folket.ca mvaccin


2021-03-15
Överläkaren: ”Yngre verkar inte bete sig på rätt sätt” - omni
Vissa ungdomar struntar i covid-19 precis som vissa vuxna har struntat i covid-19...det har ju skett hela tiden...men är väntat sådan beteende när det bara är råd...när regeringen vågar inte hårda tag och lagstifta genom pandemilagen hårdare lagar...är det liksom väntat att vissa struntat i råden...och självklart sprids smittan då.