Dokumentaär serien om Estonia är mycket talande...man bör undersöka igen och komma med all fakta.
Det var 550 svenskar, 344 ester, 28 letter och 67 med annan nationalitet och ingen med ouppklarad nationalitet. Av de 989 personerna tillhörde 796 passagerarna och 193 besättningen. Dessutom var det 61 fordon på listan. Enligt passagerarlistan omkom 852 människor varav 757 saknas.

- google: Estonia - google: hål i Estonia - wikipedia -

Det är mycket prat om Estonia nu...hålet var en stor fynd...varför är regeringen emot en ny undersökning...varför ville Sverige täcka Estonia med sement...vill man dölja något...osv osv...frågorna är många...teorierna är många...men regeringen är tyst, ovillig att prata om det...
Det allra bästa vore väl att göra en undersökning...det att man vill inte undersöka, ökar bara spekulationer och konspirationsteorier och det tycks ju att man vill dölja något.