Det nyupptäckta hålet i sidan på Estonia var den första skadan som fartyget drabbades av och den ledde i förlängningen till att bogvisiret föll av och att fartyget sjönk. Den hypotesen lägger nu Anders Ulfvarson, professor emeritus i marin konstruktionsteknik vid Chalmers, fram i Aftonbladet.
Han menar att hålet gjorde att vatten strömmade in så att fartyget först tyngdes ner, vilket ökade belastningen på bogvisiret som därmed brast. Hur hålet uppkom vill han dock inte spekulera i, däremot utesluter han att skadan uppkom när Estonia slog i bottnen, vilket är en teori som lagts fram av andra experter.

- omni -

Svenska regeringen kommer troligen inte att bry sig om detta...likadant med dom två finska männen som var med i haverikomissionen...allt detta kommer att öka spekulationer och konspirationsteorier...man få ju liksom en bild att dom döljer något...att dom vågar inte göra en ny undersökning av Estonia...varken den dåvarande statsministern och Mona Sahlin har inte velat säga något.