Omvärlden underkänner USA:s hantering av krisen
I undersökningen har invånare från 13 länder fått svara på hur de anser att det egna landet respektive USA hanterat krisen. I snitt anser bara 15 procent av de tillfrågade att USA hanterat krisen bra, medan betyget för det egna landet är 74 procent.

- omni - Pev Research -