Världen vi har skapat är produkt av vårt tänkande, och den kan inte förändras utan att vi förändrar vårt tänkande.
-- Albert Einstein

avlang-6.jpg?1585016746