Feber, torrhosta, trötthet, allmän sjukdomskänsla och svårt att andas. 

Fyra av fem som smittats av det nya coronaviruset blir bara lindrigt sjuka. Det visar den största stora studien av över 72 000 personer.

COVID-19 är smittsammare än både sars och mers men har betydligt lägre dödlighet. Smittan har likheter med vanlig influensa, men tycks ha högre dödlighet. 

Vanliga symtom på smittan är feber samt problem från andningsvägarna som torrhosta och andnöd. 

Vanliga symtom på smittan är feber samt problem från andningsvägarna som torrhosta och andnöd. 

I den nya kinesiska studien klassades allvarliga fall bland annat med lunginflammation, septisk chock, allvarlig andningssvikt och multipel organsvikt, där flera organ slutar fungera.

Ingen patient med milda symtom dog. Men bland de patienter forskarna klassade som svårt sjuka avled 49 procent. De flesta som avled var 60 år eller äldre och/eller hade underliggande hälsoproblem som högt blodtryck, hjärtkärlsjukdomar och diabetes. Högst dödlighet, 14,8 procent, hade de som var 80 år eller äldre.

- expressen -