Alla människor älskar friheten och tycks sträva efter att krossa den.
- Voltaire

Alla älskar friheten, 
nästan alla vill krossa friheten, 🆓
om inte sin egen, men andras frihet