Var värdig din nästas förtroende och se på honom med ett ljust och vänligt ansikte.
— Bahá’u’lláh (bahá’í-skrifterna)

Visa förtroende, 
visa aktsamhet,
visa kärlek, 

var vänlig.