O, ni rika på jorden! De fattiga ibland er har Jag anförtrott åt er – beskydda vad som blivit er anförtrott och inrikta er inte blott på egen bekvämlighet.
 Bahá’u’lláh

Rika, ta ansvar, 
bekämpa fattigdomen, 
pengar ni har,  💰
låt pengarna tala, 
låt pengarna agera, 
agera för mänskligheten, 
agera mänskligt.