Människan är i verkligheten en andlig varelse och endast när hon lever i anden är hon verkligt lycklig.
— Abdu’l-Bahá

Andlighet, 
människans verklighet, 
en andlig varelse, 
en kroppslig varelse, 
andligheten viktigast, 
lev i andlighet, 
bli lycklig, 
var lycklig.