Absolut frihet är detsamma som absolut meningslöshet, för människan är människa endast i kraft av en mängd beroendeförhållanden.
- H C Branner

0-4-a.jpg?1585360984