Absolut frihet är detsamma som absolut meningslöshet, för människan är människa endast i kraft av en mängd beroendeförhållanden.
- H C Branner

Vad är absolut frihet, 
det är helt meningslöst, 
vi kan inte leva i ett laglöst samhälle, 
och därmed finns inte absolut frihet.