Vad är felet? 
Januariavtalet?
Kriminalpolitik?
Att kriminalitet etniceras inte?
expressen - 
Förtroendet rasar,
makten faller sakta men säkert, 
folket behöver inte högerregering just nu, 
men var finn socialdemokratiskt politik? 
den finns inte mer.