"Efter er, min herre:" sade sanningen och höll upp dörren för kärleken till nästan.
- C. J. Klauman

Sanningen kan lura, 
sanning kan variera, 
absolut sanning, nej, 
var vaksam, bli inte lurad