Kärlek vinner, gränserna försvinner, 
internationell kärlek, 
det stort är, gränserna besegras, 
kärlek strålar, kärlek vinner.
---------------------------------------------------------
Rakkaus voittaa, rajat katoaa, 
rakkaus kansainvälinen,  
suurta on, rajat estä ei, 
rakkaus kukoistaa, rakkaus voittaa.

seija.3.jpg?1568138267