"Ibland kan ett övermått av utbildning förvandla människor till vandrande uppslagsverk som glömmer att det finns en verklighet som inte kan mätas och analyseras.”
- JOHN ROBBINS

Stirra inte bara i böcker, 
prata inte bara om fakta, 
lätta på ordet ibland, 
prata lätt och ledigt också, 
var människovänlig, 
var mänsklig.