Maapallo on kaikkien kansojen koti...Maapallon
rikkaudet ja antimet riippuu paljon missä asuu,
ilmastiosta, maastosta ja niin edelleen...Kun
hätä on suuri, alkaa kansainvalellus...Hädässä
olevia on autettava...ajatelkaa jos joskus omalle
kansallenne tukisi suuri hätä...olisiko mukavaa
jos kukaan ei haluaisi auttaa teitä...Ihmisiä
olemme kaikki...kohdelkaamme toisiamme
hyvin.

kvinna-6.jpg?1564031979