Istället för att söka sanningen, släpp taget om dina föreställningar. 
- Buddha

Känn dig fri, 
sök inte "sanningen", 
släpp taget, 
föreställ dig inget, 
släpp taget, 
livet tar hand om dig.