Vi kan vara hjältar, för evigt och för alltid.
- David BowieDavid Bowie

Kan vi vara hjältar? 
vi kan vara hjältar, hela tiden, 
för någon, några och för oss själva.