Om du vill hoppa högt, måste du först huka dig. 
- Gil Fronsdal

Vill du hoppa högt, 
du måste ta i dig,
huka dig 
och sedan hoppa, 
samma gäller i allt, 
du måste vilja.