”Människor misslyckas sällan eller aldrig, de upphör bara med att försöka.”
- DAN MILLMAN

Om man aldrig misslyckas  
då försöker man inte längre . 
inget nytt gör man, 
man går i sina gamla spår, 
går även i andras spår, 
Var är hittar glädjen? 
Var är sökandet för nya saker? 
Vakna, försök igen, 
sök nya uppgifter....