Om en människa inte håller samma takt som sina medmänniskor beror det kanske på att hon hör en annan trumslagare. Låt henne följa den takt […]
- Henry David Thoreau

Alla vandrar sina egna stigar, 
alla går i sin egen takt i sina stigar, 
du går dina stigar, 
hon går sina stigar, 
era stigar olika är, 
därför går ni inte i samma takt, 
acceptera detta.