Kaikki ihmiset tekee "syntiä"...Homoseksuaalisia
on kaiken uskonnon harrastajissa...Samoin on
esiavioliiton harrastajia myös kaikissa uskonnon
harrastajissa...Syntinsä saa jokainen aikanaan
anteeksi jos Jumala sen katsoo aiheelliseksi.

Nykyaikana se on vain ääriuskovaiset etupäässä
jotka nokka pystyssä sormellaan osoittaa muita...
etsien ihmisiä joita haukkua, aivan kuin se olisi
ihmiselle Jumalalta antama käsky haukkua muita
ihmisiä ja moittia heitä heidän elämäntavastaan.

On paljon parempi kun parantelee omaa elämäänsä
ja antaa muitten olla...sillä kukaan meistä ei ole
uskonveljiemme, uskonsisartemme vartijoita,
emmekä muittenkaan vartijoita...Vartioikaamme
omaa elämäämme...vartioikaamme omia sanojamme...
sillä sanat näyttää millaisia olemme ja tekomme
kertoo suoraan millaisia olemme.

Jos joku on homoseksuaalinen...ei se ole minun asiani
tuomita sitä henkilöä... Kaikkeen miten muut elää...ei
ole soveliasta takertua kiinni alkaen soimata ja syyttää
syntiseksi, tai muuten huonoksi ihmiseksi...sillä
jokainen on syntinen uskontojen teesien mukaan...
Miksi syntinen osoittaa sormellaan muita syntisiä? ..
Peilaavat omaa itseään siitä toisesta...näkevät omat
vikansa...Vaikea huomata ja tunnustaa omia vikojaan,
mutta ne omat viat heijastuu siitä toisesta ihmisestä.

Ja tietenkin eräillä on suuri himo osoittaa muita sormellaan...
se aiheuttaa hetken hurmiollisen tilan sellainen ihmisen
mielessä...hän tuntee olevansa parempi kuin tuo tai tuo...
Mutta se on vaan hetken hurmiotila...ihminen ymmärtää
kyllä omat heikkoutensa ja häpeää itseään itselleen...
siksi sormet usein eräillä osoittaa muita...syytellen ja
tuomiten.