”Om du vill förändra världen, förändra dig själv.”
- Gandhi-

”Storhet kommer aldrig hittas om det finns en frånvaro av vänlighet, respekt, ödmjukhet och sanning.”
- Lev Tolstoj-

Vänlighet utan handling är värdelöst, 
visa din vänlighet i handlingar, 
endasts då är du en riktigt vänlig människa.