avlang-19.jpg?1563955721

”Om du vill förändra världen, förändra dig själv.”
-Gandhi-

”Storhet kommer aldrig hittas om det finns en frånvaro av vänlighet, respekt, ödmjukhet och sanning.”
-Lev Tolstoj-

Vänlighet utan handling är värdelöst, 
visa din vänlighet i handlingar, 
endasts då är du en riktigt vänlig människa.