Mot livets slut är våra frågor enkla: Levde jag fullt ut? Älskade jag ordentligt?
-- Jack Kornfield

Titta bakåt i ditt liv, 
levde du fullt ut, 
kunde du älska, 
vad åstadskom du, 
Du mycket har kvar att göra, 
tiden räcker inte, 
gör så gott du kan.