Jag ser mig själv och behöver inte ägna mig åt andras bild av mig.
-- Björn Kjellman

Jag ser mig själv, 
hur andra ser mig...
det bryr jag mig inte om, 
jag är jag, du är du, 
vi olika är, olika idivider, 
du bestämmer inte hur jag är.