avl-22.jpg?1564018010

Hur hemskt livet än tycks vara, finns det alltid någonting man kan göra och lyckas med. Så länge det finns liv, så finns det hopp.
-- Stephen Hawking

Så länge det finns liv...
så finns det hopp, 
fastna inte för tråkigheter, 
låt livet gå vidare, 
välkomna det som kommer, 
allt kommer i sin tid.