avl-14.jpg?1563955434

Låt oss välja att bli en positiv kraft, som kan ge mer glädje till världen.
- Karin Volo

Bli en positiv kraft, 
ge glägje åt världen, 
välj det positiva, var positiv, 
positiv är en stark kraft.