Verklig styrka är ofta att ge med sig.
-
 okänd

Verklig styrka, 
att vara tyst ibland, 
att ge med sig, 
kanske inte på riktigt, 
tystnad är talande, 
undvik onödiga ordkrig.

woman.11.jpg?1561523099