Världen är en spegel som visar alla deras eget ansikte.
-- William Thackeray

En stor spegel, 
en rund spegel, 
en spegel som boll, 
världen en spegel, 
alla handlingar, 
allas ord, 
kvar finns i världen, 
kvar i världens spegel, 
var varsam med orden,
Var varsam med handlingar, 
du lämnar spår, 
spegeln avslöjar. 

22w.jpg?1541721886