Kärlek är att skapa ett vi utan att förlora ett jag.
okänd

Vad är kärlek, 
ett plus ett blir två, 🚹🚺
båda fria är, 
jaget behålls, ❤️
man accepterar
varandras olikeheter, 😘
hon är hon, 
han är han, 🚹 🚹
fortfarande, 
lyckliga är dom. 🚺🚺