Jag är övertygad om att flygande tefat existerar eftersom jag har sett ett. 
- (President Jimmy Carter, 1976)

UFO, flygande tefat,
dom finns. 
finns i betraktarens synfält,
då har man sett det, 
sett det omöjliga, 
sett ett UFO, 
så är det, 
vi ser olika, 
men vi ser UFO, 
eller så ser vi inte det. 

tecnad.22.jpg?1422533147