Skänk mig insikten att det någon gång kan vara möjligt att det är jag som har felat.
okänd

Skänk mig insikten, 
att jag felat har, 
det stor insikt är, 
den stärker mig, 
leta efter denna insikt. 

11w.jpg?1541721881