avlang-1.jpg?1563753066

”Jag har fått mitt av ros och ris och det är kanske resans pris”
Sven-Ingvars

Ros och ris,
resans pris,
livets vägar,
en dag rosor,
andra dag ris,
ta emot, 

ta lärdom.